Spotkania informacyjne
Spotkania informacyjne Spotkania informacyjne

 

Celem spotkań jest poinformowanie lokalnej społeczności oraz wszystkich zainteresowanych (np. organizacji ekologicznych) o planowanym przedsięwzięciu.
 

Spotkania informacyjne przeprowadzane są przy udziale każdej gminy, na terenie której przechodzą analizowane warianty trasy.

 

W grudniu 2022r. przeprowadzone zostały spotkania informacyjne dla mieszkańców terenów leżących w zasięgu analizowanych wariantów drogi.

 

 

Materiały informacyjne:

 


 

Terminy spotkań informacyjnych

 

 

 

 

 

Ogólny plan orientacyjny (stan na 30.11.2022)

(pobierz plik w formacie pdf, rozmiar ok. 5MB)

 

 

 

 

 

Tabela wyburzeń