Informacje techniczneZakładane parametry techniczne
 

klasa techniczna GP
prędkość projektowa Vp=70/100 km/h
przekrój poprzeczny 2x2
szerokość jezdni 7,0 m
szerokość pasa ruchu 3,5 m
szerokość pasa dzielącego 4,0 m
szerokość pasa awaryjnego brak
kategoria ruchu KR6 (do weryfikacji na etapie kolejnych faz dokumentacji)
dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115 kN/oś


Orientacyjny obszar analiz związanych z wyznaczeniem przebiegu obwodnicy.


Plan orientacyjny