Aktualności


AKTUALNOŚCI DO DNIA 30/12/2022

1. Kontynuacja wykonywania opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I –
projektowanie wariantów przebiegu Obwodnicy Chrzanowa i Trzebini w ciągu DK 79

2. Kontynuacja wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej – grudzień 2022 r.

3. Przeprowadzenie spotkań informacyjnych: 14-15 grudnia 2022 r.


ŚRODA 14/12/2022

Zmiana terminu przesyłania Ankiet: do 10 stycznia 2023r.


AKTUALNOŚCI DO DNIA 30/11/2022

1. Wykonywanie opracowań projektowych w ramach STEŚ Etap I –
projektowanie wariantów przebiegu Obwodnicy Chrzanowa i Trzebini w ciągu DK 79

2. Wykonywanie inwentaryzacji przyrodniczej – listopad 2022 r.

3. Przygotowania do spotkań informacyjnych przewidzianych
do przeprowadzenia w grudniu 2022r.