Zamawiający 

 


Skarb Państwa -
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

gov.pl/web/gddkia

 


Za realizację kontraktu odpowiada:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Krakowie

ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
gov.pl/web/gddkia-krakow

Kierownik Projektu
: Piotr Sroczyński
tel.: 12 417 28 15
e-mail: psroczynski@gddkia.gov.pl


Kierownik Projektu
: Monika Plaskota
tel.: 12 417 24 78
e-mail: mplaskota@gddkia.gov.pl

 

Wykonawca


 

 Multiconsult Polska sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

multiconsult-polska.com

tel.: 22 246 07 00
e-mail: kontakt@dk79-obwodnica-chrzanowa-trzebini.pl

 

 

Instytucje zaangażowane w realizację projektu


                                     mi.gov.pl